1918 URED

Lokacija: Zagreb
Investitor: Končar D&ST d.d.
Projektirano: 2019
Izvedeno: -
Veličina: 1.200m2

Nerealizirani projekt rekonstrukcije uredskog prostora proizvodne kompanije preispituje ekonomiku radnog prostora i pratećih prostora, optimiranje radnog opterećenja zaposlenika i ukupnog radnog procesa. Kroz projekt istražujemo working space, co-working space, meeting space, informal space i njihove funkcionalne i prostorne međuodnose. Optimalno rješenje postižemo s 'mikrourbanizmom interijera', potpuno otvorenim radnim prostorima, odijeljenim u funkcionalne cjeline pažljivo smještenim zatvorenim i pratećim prostorima.