190X GARAŽE SPLIT

Lokacija: Split
Investitor: Split parking d.o.o.
Projektirano: 2019
Izvedeno: Natječajni rad
Veličina: 4.000 – 14.800 m2

Nagrađeni natječajni projekt 9 javnih garaža u Splitu. Problematici parkiranja u Splitskim naseljima s visokom gustoćom stanovanja prilazimo poštujući kontekst i uvodeći fleksibilnu funkcionalno-oblikovnu matricu, koju primjenjujemo na postojećim garažama koje se rekonstruiraju odnosno proširuju kao i na postojećim parkiralištima koja postaju garaže. Uvažavamo topografiju i specifičnosti pojedinih lokacija, predlažemo efikasne, ekonomične zgrade za parkiranje prožete zelenilom i oplemenjene dodatnim sadržajima.