META: (gr. meta) 3. prijedlog koji se pojavljuje u mnogim složenicama i označava, uglavnom, promjenu mjesta, reda, stanja, prirode; dalje: sudjelovanje, zajedničku radnju, teženje, traženja.

PLAN: (lat, planum) Nacrt, crtež građevine, red, poredak.

METAPLAN se bavi arhitektonskim projektiranjem i tehničkim savjetovanjem.

Krešimir Crnković, Danijel Cetina, Karlo Matušić, Alen Alimović, Petra Uvodić, Marijana Gradečak, Matea Tkalec