Metaplan Arhitekti


META: (gr. meta) 3. prijedlog koji se pojavljuje u mnogim složenicama i označava, uglavnom, promjenu mjesta, reda, stanja, prirode; dalje: sudjelovanje, zajedničku radnju, teženje, traženja.

PLAN: (lat, planum) Nacrt, crtež građevine, red, poredak.


METAPLAN se bavi arhitektonskim projektiranjem i tehničkim savjetovanjem.