1712 VIDIKOVAC

Lokacija: Benkovac-Korlat
Investitor: Badel 1862 d.d.
Projektirano: 2017
Izvedeno: -
Veličina: 250m2

Nerealizirani projekt smješten u vinograd na položaju Korlat, konceptualno, sadržajno i oblikovno komplementira zgradu Kušaonice u krugu vinarije. Na dominantnoj lokaciji sa spektakularnom vizurom prema Kornatskom arhipelagu, na vitke stupove postavljamo jednostavnu, ekološku, infrastrukturno i energetski samodostatnu, minimalistički oblikovanu građevinu: Sklonište s pogledom.